head1head2head3
         
  head  
         
  หัวฉีดแก๊สที่กำลังจะใส่รถ ห่วยหรือไง ? ถึงต้องทำ !
ทำไมที่อื่นไม่เทสต์ ? ทำไมอู่อื่นเขาจับใส่เลย !

bulความจริง หัวฉีดน้ำมันก็ไม่เคยฉีดในปริมาณเท่ากัน ตั้งแต่โรงงาน ล้วนต่างกัน 1-10 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อใช้ไปเป็นแสนกิโลเมตร ก็ยิ่งฉีดไม่เท่ากัน
bulแต่หัวฉีดน้ำมัน ปรับให้เท่ากันไม่ได้ และผลิตนับสิบนับร้อยล้านหัว เวลาทำรถแข่ง ต้องแม่นสุด เช่น เครื่อง 4 สูบ ต้องซื้อหัวฉีดมาสัก 20 หัว จับมาทดสอบ หาจับกลุ่ม เลือกจับทุก 4 ตัวที่ฉีดเท่ากันที่สุด
bulรถคุณ...หัวฉีดน้ำมัน ณ วันนี้ ทุกหัวก็ฉีดไม่เท่ากัน แต่อาจไม่ต่างกันมาก
bulหัวฉีดแก๊ส ทุกยี่ห้อ เดิมๆ ทุกหัวก็ไม่มีทางเท่ากัน ถ้าใครอ้างคือโกหก !
bulหัวฉีดแก๊สบางยี่ห้อปรับไม่ได้ โดยเฉพาะยี่ห้อที่หัวฉีดเป็นตัวพลาสติก
bulขนาดหัวฉีดน้ำมัน บ๊อช/เดนโซ่ โรงงานยักษ์ยังทำไม่ได้เป๊ะๆ พอใช้ได้ แต่จะดีกว่า ถ้าเลือกหรือปรับให้ทุกหัวฉีดปริมาณเท่ากัน
bulเราทราบดีเพราะเราเคยทำรถแข่งและแข่งรถ ว่าหัวฉีดทุกหัวควรเท่ากัน เราจะเลือกใช้หัวฉีดแก๊ส เฉพาะยี่ห้อที่ปรับให้เท่ากันได้ หรือทดสอบแล้วเท่ากันจริง
bulเครื่องทดสอบหัวฉีดนี้ ปรับแรงดันในการไหลขณะเทสต์ได้ และมีแรงดันคงที่ด้วยระบบลม
bulเราทำขึ้นเอง มีเครื่องเดียวในไทย ที่ปรับแรงดันได้ และทดสอบได้ทั้งหัวฉีดน้ำมันและแก๊ส ทีมแข่งรถพรรคพวก ยังมาใช้ด้วย
bulถ้าติดแก๊สที่เรา จะมั่นใจว่าหัวฉีดแก๊สในรถคุณฉีดได้-ใกล้เคียงกันทุกสูบ กว่ายี่ห้ออื่นและอู่ติดแก๊สอื่น
  machine  
corner
Close Window