head1head2head3
         
  vioshead  
         
 

เมินแบบมือหมุน ใช้แบบมีติ๊กและระบายแรงดันได้จริงเท่านั้น
bulสาเหตุไม่ได้เป็นจากแก๊สแอลพีจีอันตรายมาก...ตามที่เข้าใจผิดกัน แต่เป็นเพราะอุปกรณ์ในรถวิออสคันนั้น และการติดตั้ง...ล้วนไม่ได้มาตรฐาน !
bulGAS in CAR ไม่ได้เลือกใช้ถัง วาล์ว อุปกรณ์เหล่านั้น
เราใช้อุปกรณ์ที่ดี ได้มาตรฐานและปลอดภัยกว่า

ทำไมรถวิออส ไฟไหม้แรง และถังระเบิดแยกชิ้น ?
bulเพราะการติดตั้ง เน้นใช้ติ๊ก (โซลินอยด์) ตัดแก๊สที่อยู่ในตัวหม้อต้ม แต่วาล์วที่ถังแก๊สไม่มีติ๊ก หรือระหว่างทางไม่มีติ๊กอีกตัว เมื่อแป๊บแตกหัก แก๊สจะไหลออกได้ต่อ
bulถ้าวาล์วที่ถังแก๊สมีติ๊ก ก็จะตัดแก๊สไม่ให้ไหลออกจากถังเมื่อเครื่องดับ
bulมีการใช้แป๊บ 2 หุนครึ่ง จึงต้องใช้ข้อต่อทองเหลืองที่ไม่แข็งแรง การต่อใช้แบบบานหัวชั้นเดียว
bulเพราะไม่ได้ใช้แป๊บ 6 มม.และตาไก่ตามมาตรฐานยุโรป
bulถ้าใช้แป๊บทองแดงต่อเลย เมื่อถูกกระแทกจะหักยากกว่าข้อต่อทองเหลือง
bulตัววาล์วที่ถังไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมีการรั่ว วาล์วถังในรถวิออสไม่มีการตัด (แอคเซสโฟล์ว-วาล์ว ไม่ทำงาน) แก๊สจึงไหลออกเรื่อยๆ
bulวาล์วที่ถังไม่ได้มาตรฐาน ถ้าแก๊สไหลออกเร็วเกินไป วาล์วจะตัด
bulและถ้าวาล์วมีติ๊ก ก็จะตัดหยุดแก๊สได้สนิท
bulเพราะตัววาล์วที่ถังไม่ได้มาตรฐาน เมื่อแรงดันเกินถึง 25-27 บาร์ ( 375-405 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) จะต้องพ่นแก๊สออกมา เพื่อไม่ให้ถังระเบิด (เรียกว่าระบบ เพรชเชอร์ รีรีฟ วาล์ว)
bulวาล์วที่ได้มาตรฐาน จะต้องระบายแก๊สหรือแรงดัน พ่นออกเมื่อแรงดันในถังถึง 25-27 บาร์
bulเพราะถังไม่ได้มาตรฐานด้านความแข็งแรงและการเชื่อม กำหนดต้องทนแรงดันไม่ต่ำกว่า 33 บาร์ และเมื่อแรงดันเกิน ถังจะต้องแตกที่ผิว ไม่ใช่รอยเชื่อม แต่นี่แตกที่รอยเชื่อมทุกรอย แยกชิ้น ซึ่งแสดงว่าไม่ได้มาตรฐานอย่างยิ่ง
bulถังที่ได้มาตรฐาน เมื่อแรงดันเกิน ต้องแตกปริตรงพุง หรือทรงกระบอก รอยเชื่อมต้องเป็นปกติ

GAS in CAR แตกต่างจากกรณีวิออส โดยสิ้นเชิง เพราะเรา...
bulติดตั้งระบบแก๊ส ควรจะมีติ๊ก 2 ตัว ต่อรถ 1 คันเสมอ คือ ที่ด้านหน้าหรือหม้อต้ม และที่วาล์วถัง
bulต้องส่งไฟฟ้าให้ติ๊กเปิดแก๊ส ก็ต่อเมื่อเครื่องหมุน ไม่ใช่เปิดกุญแจแล้วแก๊สไหลทันที
bulวาล์วถังทุกตัว มีติ๊ก (โซลินอยด์) ไม่ว่าจะเป็นมัลติวาล์วหรือวาล์วแยก เราไม่เคยติดตั้งถังวาล์วมือหมุนไม่มีโซลินอยด์ แม้แต่คันเดียว
bulเราใช้แป๊บ 6 มิลลิเมตร และเข้าหัวด้วยระบบตาไก่ ไม่มีการบานแป๊บ
bulวาล์วที่ถัง มีระบบแอคเซส-โฟล์ว เมื่อไหลออกมากเกินไปมีตัดด้วยกลไก และมีติ๊กตัดแก๊สได้สนิทเมื่อเครื่องดับ ไฟฟ้าไม่มาติ๊ก ไม่มีแก๊สพ่นออกต่อ
bulวาล์วที่ถังมีระบบเพรชเชอร์รีรีฟวาล์ว พ่นออกเมื่อแรงดันในถังถึง 25-27 บาร์ถังที่ทนได้ 33 บาร์ จึงไม่มีแรงดันสูงไปถัง เพราะวาล์วระบายออกไปแล้ว
bulตัวถังแก๊ส เราไม่เคยใช้ถังยี่ห้อที่แตกแบบแยกชิ้น แม้แต่ใบเดียว
bulเราใช้ของโรงงานมาตรฐานชื่อ MATAL MATE ที่ผลิตถังส่งออกประเทศใหญ่ๆ ที่มีมาตรฐานเข้มงวด ผ่านการทดสอบแรงดันและเผาไฟ พร้อมวาล์วมาตรฐาน
bulถังที่บวมและปริแตกจากการทดสอบ เป็นของ MATAL MATE คือ การปิดสนิท ไม่ได้ใส่วาล์ว (เพราะถ้าใส่ แล้ววาล์วจะระบายออกก่อน)
bulอัดแรงดัน 1,050 ปอนด์ฯ ซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้แค่ 500 ปอนด์ฯ (แรงดันที่ทดสอบเกินกว่า 1 เท่าตัว) จะเห็นว่ารอยเชื่อมปกติ จะมีการปริที่ผิว และไม่ระเบิดแยกชิ้น
bulถังที่ไหม้ ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ แต่เป็นการการทดสอบ คือ นำถังที่ใส่แก๊สและวาล์ว นำไปเผาไฟ จนถังร้อนจัดและแรงดันเกิน เมื่อแรงดันถึงแถวๆ 400 ปอนด์ฯ แก๊สและแรงดันในถังก็จะพ่นออกมา ถังก็ไม่บวม ไม่ระเบิด ไม่แตก ยังคงรูปตามปกติ
bulคุณจึงมั่นใจว่า ถ้าติดตั้งแก๊สแอลพีจี ได้มาตรฐาน ทั้งอุปกรณ์และกรรมวิธี
bulก็จะมีความปลอดภัยสูงกว่ารถวิออสที่ไฟไหม้และถังระเบิด จนเทียบกันแทบไม่ได้

  1
2
 
         
  4   ทดสอบแรงดัน ผลทนได้เกินเท่าตัว แค่ปริ ไม่แตก ไม่ระเบิด ไม่แยกชิ้น !!
bulถังแก๊สรถยนต์ ม.อ.ก. กำหนดให้ทนแรงดันได้ 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 33 บาร์
bulแรงดันแก๊สในถังปกติมี 5-15 บาร์ แล้วแต่ปริมาณแก๊ส
bulการทดสอบถังของ MATAL MATE อัดแรงดัน 1,050 ปอนด์- 70 บาร์ (สูงกว่ากำหนดเท่าตัว)
bulผลออกมา แค่บวม และปริที่พุง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีการแตกรอยเชื่อมแบบถังยี่ห้ออื่น
bulถังแก๊สรถยนต์ ม.อ.ก. กำหนดให้ทนแรงดันได้ 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 33 บาร์ (แรงดันแก๊สในถังปกติมี 5-15 บาร์ แล้วแต่ปริมาณแก๊ส)
bulการทดสอบถังของ MATAL MATE อัดแรงดัน 1,050 ปอนด์- 70 บาร์ (สูงกว่ากำหนดเท่าตัว)
bulผลออกมา ถังแค่บวม และปริที่พุง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่มีการแตกรอยเชื่อมแบบถังยี่ห้ออื่น

ทดสอบ เผาไฟ ถังใส่วาล์วมาตรฐาน ใส่แก๊ส เผาไฟ วาล์วพ่นระบายแรงดัน ก่อนถังปริ
bul
วาล์วหัวถังที่ดี ต้องมีการระบายเมื่อแรงดันถึงแถวๆ 400 ปอนด์ฯ
ต่ำกว่าที่ตัวถังจะทนได้ (500 ปอนด์ฯ)
bulการทดสอบถังของ MATAL MATE ใส่วาล์วแยกแบบมีโซลินอยด์ (เรียกว่าวาล์วซูเปอร์)
bul
ใส่แก๊ส เผาไฟ !!!
bulผลออกมา แค่เมื่อแรงดันถึงที่วาล์วจะระบาย แก๊สและแรงดันจะพุ่งออกมา
bulแรงดันลดลงจนไม่ถึงจุดที่ถังจะทนได้ ถังจึงคงรูปตามปกติ ไม่มีการบวม

สรุป รถวิออส ไฟไหม้ ถังระบิดแยกชิ้น เพราะ….
bulไม่มีติ๊ก (โซลินอยด์) กลางทางหรือที่ถัง เน้นใช้ติ๊กแค่ที่หม้อต้มตัวเดียว
bulไม่ใช้แป๊บ 6 มม. และตาไก่ แต่เลือกใช้แป๊บ 2 หุนครึ่ง บานหัวชั้นเดียว จึงต้องใส่ข้อต่อทองเหลืองที่ไม่แข็งแรงและหักง่าย
bulถังไม่มีติ๊ก (โซลินอยด์) ตัดแก๊ส เป็นวาล์วมือหมุน แก๊สไหลมารอข้างหน้าได้ตลอด
bulวาล์วไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตัดเมื่อแก๊สไหลแรง (แอคเซล โฟล์ว วาล์ว มีแต่ไม่ทำงาน)
bulวาล์วไม่ได้มาตรฐาน ไม่พ่น เมื่อแรงดันถึง 400 ปอนด์ฯ ซึ่งถังทนได้กว่า 500 ปอนด์ฯ (เพรชเชอร์ รีรีฟ วาล์ว มีแต่ไม่ทำงาน)
bulถังไม่ได้มาตรฐาน แม้ผลิตในโรงงานใหญ่ แต่เร่งเชื่อมเร็ว หวังผลิตมากโกยเงิน รอยเชื่อมจึงไม่กินเนื้อ เมื่อแรงดันเกิน ถังจึงระเบิดแยกชิ้นที่รอยเชื่อม ไม่ได้แค่ปริแบบที่ควรจะเป็น
bulถ้าใช้แป๊บ 6 มม. เข้าหัวด้วยตาไก่, ใช้ติ๊ก 2 ตัวต่อรถ 1 คัน, ใช้ถังมีติ๊ก, วาล์วมีระบบตัด, วาล์วพ่นเมื่อแรงดันเกินได้จริง และถังเชื่อมดีพร้อมมีความแข็งแรงพอ
bulหากมีอุปกรณ์แบบนี้ เรื่องก็ไม่หนักหนาเท่านี้
bulถึงแม้ทุกอย่างแย่ แต่ถ้าถังได้มาตรฐาน เมื่อแรงดันเกิน ถังก็แค่ควรจะปริ ไม่ใช่แยกชิ้นที่รอยเชื่อม

 
corner
Close Window